:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648

ชื่อ: 5พ.ย.65 การถวายกฐินสามัคคี วัดธรรมเจดีย์วนาราม บ.เมืองปอน ม.2

5 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

        5 พ.ย.2565 การถวายกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมเจดีย์วนาราม ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายชาคร กันตีมูล นายกอบต.เมืองปอน คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย นายสันติ ไชยวงค์ รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัดอบต.เมืองปอน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัด อบต.เมืองปอน ร่วมกันถวายกฐิน ซึ่งนำโดย นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายรณงคพัชญ์ นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยวม หัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วน นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่ และคณะศรัทธา ร่วมกัน ถวายกฐินสามัคคี ณ การถวายกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมเจดีย์วนาราม ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร