:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648

ชื่อ: พิธีเปิดงานรื่นเริงต้อนรับเทศกาลดอกบัวตองบาน อำเภอขุนยวม

15 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

        เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.30 น. นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นายฮิกุจิ เคอิจิ (Mr.HIGUCHI keiichi) กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยวม นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการ รวมทั้งภาคเอกชนอำเภอขุนยวม เปิดงานรื่นเริงต้อนรับเทศกาลดอกบัวตองบาน อำเภอขุนยวม ซึ่งมีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามบินเก่าอำเภอขุนยวม ในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดธิดาบัวตอง รวมทั้งการออกร้านแสดงสินค้าท้องถิ่น สินค้าโอทอปของประชาชน และองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละแห่งในพื้นที่อำเภอขุนยวม เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ของอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายชาคร กันตีมูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน นายสุวิทย์ ผาติจิรโชติ รองนายก นายธนัด ไชยวิฑูรย์ รองนายก พร้อมด้้วย รองปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.เมืองปอน ได้ ร่วมออก บูท แสดงสินค้าท้องถิ่น ได้แก่ เสือไต เสื้อกะเหรี่ยง กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก สินค้าโอทอปของประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองปอน และมีการนำ อาหารพื้นถิ่น ได้แก่ ข้าวส้ม น้ำสมุนไพร และ ขนมจ๊อก (ขนมสอดใส้) เข้าร่วม งานรื่นเริงต้อนรับเทศกาลดอกบัวตองบาน อำเภอขุนยวม ขอขอบพระคุณ Maehongson Creative และขออนุญาตใช้ วีดีโอ เป็นการ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร