:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648

ชื่อ: การเดินแฟชั่นโชว์การกุศล จาก อบต.เมืองปอน

17 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

        17 พ.ย.65 การเดินแฟร์ชั่นโชว์การกุศล โดย ท่านสันติ ไชยวงค์ รองปลัดอบต.เมืองปอน รักษาราชการแทน ปลัดอบต.เมืองปอน และ ท่านกิติมา จันทร์โอภาส ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วม การเดินแฟร์ชั่นโขว์การกุศล ในนามตัวแทน จาก อบต.เมืองปอน โดยท่านนายกชาคร กันตีมูล ร่วม งานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบาน อำเภอขุนยวม ประจำปี พ.ศ.2565

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร