:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648

ชื่อ: กิจกรรมมอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวและผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ บ้านหนองแห้ง

6 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

6 เมษายน 2565 นายชาคร กันตีมูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน มอบหมายให้ นายจัตตุพงษ์ ศักดิ์สุรศักดิ์ และ นายอโนชา มุ่งมิตรภาพ เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอนในการมอบสิ่งของแก่ผู้กักตัวและผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ บ้านหนองแห้ง เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร