:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648

ชื่อ: แผนงานพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และ แจกทรายอะเบท 10 หมู่บ้าน

17 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกล่วงหน้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรคในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน กลุ่มเจ้าหน้าที่ขององค์กรจึงออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และ แจกทรายอะเบท 10 หมู่บ้าน ในระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2565 


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร