:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648

ชื่อ: ขอประชาสัมพันธ์ "แนวทางปฏิบัติของประชาชนเมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19"

8 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

แนวทางปฏิบัติของประชาชนเมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร?” เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดและครอบครัว
รวมทั้งบุคคลใกล้ชิดได้เกิดความตระหนัก เพื่อนำไปสู่การป้องกัน และ ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร