:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตนทุกมาตรา หากติดเชื้อโควิด 19 -กักตัว-พักรักษาตัวยื่นขอรับเงินชดเชยจากประกันสังคมได้

12 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

????สนง.ประกันสังคมฯแม่ฮ่องสอน แจ้งผู้ประกันตนทุกมาตรา หากติดเชื้อโควิด 19 -กักตัว-พักรักษาตัว ยื่นขอรับเงินชดเชยจากประกันสังคมได้????

=================================================================================
????????????????
วันที่ 11 เมษายน 2565 นายวิรัตน์ ส่วยนุ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เปิดเผยว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39, 40 สามารถยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีติดเชื้อโควิด 19 ต้องกักตัว พักรักษาตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผู้ประกันตนมาตรา 40 จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ตามใบกับรับรองแพทย์ที่แพทย์ของสถานพยาบาลมีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัว แล้วแต่กรณี ดังนี้
-กรณีหยุดพักรักษาตัวที่บ้าน หรือกำลังรักษาตัวอยู่ในศูนย์กักตัวในชุมชน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท
-กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 300 บาท เงื่อนไขผู้ประกันตนต้องมีเงินสมทบ 3 ใน 4 เดือน ก่อนเดือนที่เจ็บป่วย
เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิก ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ที่แพทย์ของสถานทยาบาลมีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัว, แบบ สปส. 2-01/ม.40
ผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ตามใบรับรองแพทย์ที่แพทย์สั่งให้หยุดพักรักษาตัว ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 80 บาท เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิก ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ที่แพทย์สั่งให้หยุดพักรักษาตัว, แบบ สปส. 2-01
ผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 1 ปี ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าจ้าง กรณีเจ็บป่วยดามกฎหมายคุ้มครองแรงงานจำนวน 30 วัน แต่ถ้าผู้ประกันตนได้ใช้สิทธิลาป่วยเกิน 30 วัน มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50 เปอร์เซ็น ของค่าจ้างตามจำนวนวันที่แพทย์สั่งให้หยุดพักรักษาตัว
สำหรับการขอเบิกเงินทดแทนขาดรายได้ สามารถยื่นรับสิทธิประโยชน์ ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และสาขาทั่วประเทศ หรือถ้าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดต่อขอรับประโยชน์ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือช่องทางการโอนผ่านบัญชีธนาคาร หรือผ่านระบบไปรษณีย์

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร