:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648

ชื่อ: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค.(สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถนที่สอบสัมภาษณ์ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

18 มี.ค. 2564

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร