:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

30 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน

 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร