:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648

ชื่อ: แนวทางการลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก็ส

26 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

          ด้วยในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ภาคเหนือของประเทศไทยย่างเข้าฤดูหนาว ทำให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่นิยมเที่ยวเพื่อสัมผัสอากาศหนาว ส่งผลให้จำนวนกิจการประเภทโรงแรม/รีสอร์ท เพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยความเสี่ยงต่อสุขภาพในสภาพประกอบกิจการดังกล่าว นอกจากประเด็นด้านสุขภาพด้านสุขลักษณะและการสุขาภิบาลอาหาร ยังพบความเสี่ยงของการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก็ส ซึ่งปรากฎเป็นข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีผลต่อสุขภาพ ตั้งแต่หมดสติถึงเสียชีวิต นั้น

          ในการนี้ จึงขอแจ้งแนวทางการลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก็ส ดังนี้

          1.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่สถานประกอบกิจการและประชาชน เกี่ยวกับการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก็ส

          2.สำรวจจำนวนกิจการที่มีการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก็สสำหรับกิจการและให้ข้อแนะนำ การใช้ การบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำอุ่นแบบแก็สแก่สถานประกอบกิจการ รวมทั้งหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

 

 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร