:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648

ชื่อ: งานประเพณีเดือน 12 ประเพณีล่องผ่องไต และปอยหมั่งกะป่า เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทใหญ่ ปอยหมั่งกะป่า ประจำปี 2565

5 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

วีดีทัศน์ จาก Maehongson Creative เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
            งานประเพณีเดือน 12 ประเพณีล่องผ่องไต และปอยหมั่งกะป่า เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทใหญ่ ปอยหมั่งกะป่า ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดเมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
          เมื่อช่วงค่ำวันที่ 5 พฤศจิกานยน 2565 อบต.เมืองปอน จัดงานประเพณีเดือน 12 ประเพณีล่องผ่องไต และปอยหมั่งกะป่า เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทใหญ่ ปอยหมั่งกะป่า ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดเมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
          ขอขอบคุณ Maehongson Creative ที่ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประเพณีเดือน 12 ประเพณีล่องผ่องไต และปอยหมั่งกะป่า ณ วัดเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในครั้งนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร