:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648

ชื่อ: แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๖๕

27 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องจัดทำโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องและหลังฟ้อง รวมถึงขั้นตอนการไกล่เกลี่ยออนไลน์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่ประชาชน และเพื่อให้ประชาชนผู้มีข้อพิพาทหรือรรถคดีได้มีทางเลือกในการยุติข้อพิพาทด้วยความสะดวกรวดเร็ว ประหยัด เป็นธรรม และได้รับความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร