:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648

ชื่อ: แจ้งยกเลิกวิธีการใช้แบบฟอร์มรับสมัครอาสาสมัครสภากาชาดไทย

11 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือกฏหมาย "PDPA" ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สภากาชาดไทยขอยกเลิกวิธีการให้ประชาชนทั่วไปมาสมัครโดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย สามารถรับสมัครอาสาสมัครสภากาชาดไทยผ่าน Application "อาสาสมัครกาชาด" และ Line Official Account (Line ID : @trcvolunteer) แทน


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร