:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648

ชื่อ: แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

1 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอส่งข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่

1.เรื่องธุรกิจต้องปรับตัวอย่างไรดี กับกฎหมาย PDPA

2.เรื่องแนะหลักแก้เหตุฉุกเฉินบนท้องถนน...ลดอัตราเสี่ยงอันตราย

3.เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect plus)

4.เรื่องใช้รถอย่างไรให้ปลอดภัย ประหยัดน้ำมัน

เพื่อใช้ประโยชน์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บรโภค่อไป


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร