:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648

ชื่อ: แจ้งกิจกรรมการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ "แสงสุดท้ายแดนสยาม"

1 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ แสงสุดท้ายแดนสยาม ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ที่ได้รับรางวัล ไปจัดทำเป็นสติ๊กเกอร์สำหรับติดรถ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แคมเปญชวนเที่ยว "แสงสุดท้ายแดนสยาม ณ แม่ฮ่องสอน" ซึ่งสอดคล้องกับแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ "เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม" ซึ่งจะส่งผลให้การท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับการกระตุ้นให้กลับมามีความคึกคักอีกครั้ง และสร้างความจดจำกรอบความคิด (concept) การท่องเที่ยวแบบ "เที่ยวแม่ฮ่องสอนได้ทั้งปี"


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร