:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648

ชื่อ: 22ส.ค.65ท่านนายอำเภอขุนยวมลงสำรวจเหตุอุทกภัยพื้นที่ ต.เมืองปอน

22 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

*** เหตุอุทกภภัย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 20.00 น. เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลเมืองปอน ***
      22 สิงหาคม 2565  ท่านณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยวม ลงพื้นที่ร่วมกับ นายชาคร กันตีมูล นายก อบต.เมืองปอน นายสุวิทย์ ผาติจิรโชติ รองนายก อบต.เมืองปอน นายสันติ ไชยวงค์ รองปลัด อบต.เมืองปอน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธาณภัย สมาชิกสภา อบต.เมืองปอน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ในพื้นที่เหตุอุทกภัย ในพื้นที่ บ.แม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 6 บ้านมะหินหลวง หมู่ที่ 8 และ บ้านแม่โข่จู หมู่ที่ 10 โดยร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ซึ่งไม่สามารถ สัญจร ไป - มาได้ เนื่องจาก ดินสไลด์ปิดเส้นทาง ทั้ง 3 หมู่บ้าน และดำเนินการแก้ไข ปัญหา โดยเร่งดำเนินการ นำรถไถ รถแบคโฮ เข้าพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพื่อนำ ดินที่ทับเส้นทาง ออก และ นำรถแบคโฮ มาดำเนินการ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และ ถมดิน บริเวณข้างลำน้ำ ที่ถูกกัดเซาะ ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้น เพื่อให้ ประชาชน สามารถ สัญจร ผ่าน ไป มาได้ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน เนื่องจากเป็นเส้นทางหลัก ที่ใช้สัญจรไปมา ระหว่างหมู่บ้านและเข้าพื้นที่การเกษตร
                  จึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการ เดินทาง เนื่องจากมี เครื่องจักร กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ อบต.เมืองปอน ดำเนินการแก้ไขปัญหา อย่างเร่งด่วน และให้ความช่วยเหลือให้ได้ตามอำนาจหน้าที่ .

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร