:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648

ชื่อ: 22 - 25 สิงหาคม 2565 รถแบคโฮรถไถดำเนินการแก้ไขเหตุอุทกภัยในพื้นที่ บ้านมะหินหลวง หมู่ที่ 6 บ้านแม่ลา

25 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

22 - 25 สิงหาคม 2565 นายชาคร กันตีมูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ดำนินกานนำ รถแบคโฮ รถไถ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนจากเหตุอุทุกภัยในพื้นที่ บ้านมะหินหลวง หมู่ที่ 6 บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 8 บ้านแม่โข่จู หมู่ที่ 10 เนื่องจากเกิด ดินสไลด์ ปิดทับเส้นทางหลัก ในการสัญจร ผ่าน ไป-มา กำจดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ทำคันป้องกันน้ำกัดเซาะถนน กัดเซาะตลิ่ง แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน โดยเร่งด่วน ป้องกันเหตุซ้ำซ้อน  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน บ้านมะหินหลวง หมู่ที่ 6 บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 8 บ้านแม่โข่จู หมู่ที่ 10  ระมัดระวังในการใช้เส้นทาง เนื่องจาก เครื่องจักรกำลังทำงาน แก้ไขปัญหาในพื้นที่

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร