:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648

ชื่อ: 21ส.ค.65 อบต.เมืองปอน แก้ไขเหตุอุทกภัย คอสะพานขาด สายทาง บ.เมืองปอน หมู่ท่ี่ 2 - บ้านแม่ซอ หมู่ที่ 5

21 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

21ส.ค.65 เหตุอุทกภภัย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 20.00 น. คอสะพานขาด สายทาง บ.เมืองปอน หมู่ท่ี่ 2 - บ้านแม่ซอ หมู่ที่ 5
                  เกิดน้ำป่าไหลหลาก ส่งผลให้ น้ำกัดเซาะคอสะพาน สายทาง บ.เมทืองปอน หมู่ที่ 2 - บ.แม่ซอ หมู่ที่ 5 ขาด ในเบื้องต้น นายก อบต.เมืองปอน รองนายก อบต.เมืองปอน ลงพื้นที่รวมกับ เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธาณภัย กำนันตำบลเมืองปอน ร่วมมือกัน แก้ไขเหตุอุทกภัย โดยนำรถแบคโฮ มาดำเนินการถมดิน วางกล่องเกเบี้ยน เพื่อให้ ประชาชน สามารถ สัญจร ผ่าน ไป มาได้ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน เนื่องจากเป็นเส้นทางหลัก ที่ใช้สัญจรไปมา ระหว่างหมู่บ้านและเข้าพื้นที่การเกษตร หากรถบรรทุกที่มีน้ำหนักมาก หรือ เครื่องจักรขนาดใหญ่ จะผ่านเส้นทางนี้ ขอให้ระมัดระวัง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร