:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648

ชื่อ: 24 ส.ค.65 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (อบจ.มส.) ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน เหตุอุทกภัย บ้า

24 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

24 สิงหาคม 2565 ท่านวุฒิ ริยะนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการประสานงานจากอำเภอขุนยวม เพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือเหตุดินสไลด์ทับเส้นทาง ระหว่าง บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ 6 ถึงบ้านแม่โข่จู หมู่ 10 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม หลายจุด ทำให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงจัดส่งเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติติงานแก้ไขเหตุดังกล่าว ล่าสุดสามารถเปิดเส้นทางให้รถสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ เมื่อเวลา 16.30 น. ที่ผ่านมา ขอขอบคุณ ท่านนายอำเภอขุนยวม ท่านสจ.วุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 10 ท่านสมาชิกสภา อบต.เมืองปอน หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 10 และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้นำเครื่องจักรเข้าพื้นที่พร้อมพนักงานขับรถ ออกปฏิบัติงานแก้ไขเหตุดินสไสด์ ปิดทับเส้นทาง สายทาง บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ 6 บ้านมะหินหลวง หมู่ที่ 8 และ บ้านแม่โข่จู หมู่ที่ 10

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร