:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648

ชื่อ: กิจกรรมแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและร่วมปฏิภาณแสดงเจตนารมณ์ ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tol

11 ม.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายชาคร กันตีมูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน พร้อมด้วย พนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและร่วมปฏิภาณแสดงเจตนารมณ์ ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerence) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร