:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648

ชื่อ: เปลี่ยนถังขยะที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

30 เม.ย. 2564

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ดำเนินการเปลี่ยนถังขยะที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้ประชาชนได้มีถังขยะ ในการทิ้งสิ่งปฏิกูล ขยะ และไม่เป็นที่น่ารังเกียจ พร้อมทั้งสามารถจัดเก็บขยะ บริการประชาชน ตามอำนาจหน้าที่

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร