:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648

ชื่อ: ซ่อมคัตเอาท์ไฟ 3 เฟส ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองปอน หมู่ที่ 1 บ้านเมืองปอน หมู่ที่ 2 และ บ้านป่าฝาง

7 เม.ย. 2564

รายละเอียด:

7 เม.ย.64 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ดำเนินการ ซ่อมคัตเอาท์ไฟ 3 เฟส ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองปอน หมู่ที่ 1 บ้านเมืองปอน หมู่ที่ 2 และ บ้านป่าฝาง หมู่ที่ 4 เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ อุปโภค บริโภค

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร